SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 5.783
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.815
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 08.89.89.89.88 230.000.000 (VNĐ) 75
       Đặt mua
2 0848484844 30.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
3 08.1900.30.50 4.400.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
4 0888.82.80.83 4.400.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
5 0888.83.87.85 3.900.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
6 0888.84.81.83 3.900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
7 0888.84.86.82 3.900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
8 0888.84.86.85 3.900.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
9 0888.84.87.80 3.900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
10 0888.84.87.81 3.900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
11 0888.84.89.81 3.900.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
12 0888.84.89.82 3.900.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
13 0888.84.89.83 3.900.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
14 0888.83.87.80 3.900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
15 0888.83.84.82 3.900.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
16 0888.82.89.81 3.900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
17 0888.83.85.80 3.900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
18 0888.82.81.84 3.900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
19 0888.82.87.80 3.900.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
20 0888.82.87.83 3.900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
21 0888.82.89.85 3.900.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
22 0888.83.82.84 3.900.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
23 0888.83.82.85 3.900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
24 08.1900.50.70 3.200.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
25 08.1900.40.70 3.200.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
26 08.1900.30.80 3.200.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
27 0941.89.85.88 1.500.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
28 0919.02.05.04 1.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
29 09.11.17.14.16 1.500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
30 0916.12.18.14 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
31 0948.242422 1.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
32 094.668.38.18 900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
33 0911.65.68.67 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
34 0911.69.65.64 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
35 0911.68.67.63 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
36 0914.90.93.91 800.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
37 0914.20.90.70 800.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
38 0911.06.03.05 800.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
39 0914.563.696 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
40 0914.775.737 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
41 0828.656.525 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
42 0911.09.01.07 800.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
43 0889.575747 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
44 0858.979.717 700.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
45 0911.64.69.62 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
46 08.56.57.50.55 600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
47 08.59.52.50.55 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
48 08.57.53.51.55 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
49 08.58.56.53.55 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
50 08.58.51.57.55 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
51 08.59.56.51.55 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
52 08.26.23.24.22 600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
53 0842.575755 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
54 0911.73.75.74 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
55 0911.94.54.14 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
56 08.56.53.51.55 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
57 08.48.47.49.44 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
58 08.37.30.34.33 600.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
59 0911.57.50.54 600.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
60 0911.74.73.75 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
61 0912.28.78.48 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
62 08.48.40.45.44 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
63 0889.43.45.44 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
64 08.29.24.28.22 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
65 0888.13.16.14 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
66 0889.345.424 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
67 0888.14.94.04 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
68 0888.14.74.24 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
69 0888.13.18.14 500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
70 0888.12.17.14 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
71 0888.12.18.14 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
72 0888.10.18.14 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
73 0888.17.10.14 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
74 0888.12.16.14 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
75 0888.13.10.14 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
76 0822.454.505 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
77 0822.656.545 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
78 0915.43.73.53 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
79 0914.35.30.36 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
80 0916.31.37.30 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
81 088.63.73.83.3 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
82 0916.31.37.32 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
83 0858.424.212 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
84 088.63.73.83.6 500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
85 0947.343432 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
86 0886.08.78.38 500.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
87 0888.202422 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
88 0888.323733 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
89 0888.54.74.04 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
90 0888.14.74.04 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
91 0888.51.01.41 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
92 0888.51.81.31 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
93 0888.117.131 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
94 0888.121.711 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
95 0888.121.611 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
96 0889.393133 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
97 0886.04.04.54 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
98 0941.69.61.66 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
99 0889.59.52.56 500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
100 0942.58.68.48 500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
Page 1 of 2

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu