SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 3
  • Vinaphone: 5.240
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.271
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 08.1900.9774 3.200.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
2 08.1800.4667 3.200.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
3 08.1900.6114 3.200.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
4 08.1900.8995 2.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
5 08.1800.9773 2.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
6 08.1800.1773 2.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
7 08.1900.8559 2.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
8 08.1900.9772 2.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
9 08.1800.8557 2.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
10 08.1800.3442 2.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
11 08.1800.6332 1.500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
12 0911.550.994 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
13 0888.557.221 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
14 0948.884.770 500.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
15 0944.776.554 500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
16 0944.228.771 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
17 0914.997.448 500.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
18 0915.997.004 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
19 0914.994.110 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
20 0914.992.441 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
21 0916.115.440 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
22 0917.662.447 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
23 0915.447.661 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
24 0914.887.223 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
25 0949.884.330 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
26 0941.330.552 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
27 0944.557.002 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
28 0949.889.554 500.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
29 0911.551.003 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu